LEAN BLACK BELT

LEAN Visual Ledelse

LEAN Struktur

LEAN Eksperiment

LEAN Transformation

Facilitering af VSA

LEAN bæredygtighed

Hvorfor: Bliv et kompetent LEAN Coach

Formålet med LEAN Black Belt forløbet er at udvælge nogle medarbejdere, som kan arbejde på tværs af organisationen og supportere den LEAN Kultur I er ved at skabe. Det anbefales at uddanne topledelsen, specialister og nogle nøglemedarbejdere i LEAN Black Belt. De vil blive lært op i at kunne gennemføre en LEAN Implementering, udføre LEAN Audit samt vedligeholde LEAN Kultur.


Forudsætningen for at deltage i LEAN Black Belt forløbet er, at medarbejderen har gennemført LEAN Green Belt.

Hvad: LEAN Management

I løbet af 6 lektioner arbejder vi med LEAN Ledelse og Kommunikations Struktur samt en accept af at eksperimentere for at flytte grænser og derved blive endnu bedre til at tackle dagens udfordringer.


Vi undersøger hvordan LEAN kan hjælpe din virksomhed med at blive mere bæredygtig.

Hvordan: Kursus forløbet

LEAN Black Belt består af 6 lektioner fordelt over 3 hele dage. De 3 dage er fordelt hen over 2 mdr.


Formålet er at give jer nok tid til at implementere de lærte LEAN værktøjer og udføre LEAN Master Belt Projektet.


Al træning, læring og projekter tager udgangspunkt i jeres daglige problemstillinger, som ofte skal løses.

Certificering

For at opnå en LEAN Black Belt Certificering, skal de lærte LEAN Værktøjer implementeres.


Hver enkelte medarbejder skal være med i en LEAN Black Belt Projektgruppe, som skal præsentere projektet til deres leder og LEAN Black Belt træner. Udover projektet skal hver deltager gennemføre en Multiple Choice Test.


Hver enkelte medarbejder kan først blive LEAN Black Belt Certificeret, når ovenstående er gennemført og vurderet af en PL LEAN træner.