LEAN MASTER BLACK BELT

LEAN Strategi & Adfærd

LEAN Visual Ledelse

LEAN Transformation

LEAN Kommunikations Struktur

LEAN Eksperiment (KATA)

LEAN Modenhedsvurdering (LMA)

Hvorfor: Bliv et kompetent LEAN Master

Ved at have nogle medarbejdere i jeres organisation der er certificeret i LEAN Master Black Belt, vil I få interne kompetencer, der kan medvirke til den rette adfærd i organisationen, samt have evnen til at drive LEAN transformationer og initiativer. Med en LEAN Master Black Belt certificering vil man kunne tilpasse de teoretiske LEAN værktøjer til en given organisation. Desuden får I en intern resourse, som kan gennemføre LEAN Modenhedsvurdering (Audit/LMA).


Forudsætningen for at deltage i LEAN Master Black Belt forløbet er, at medarbejderne har gennemført LEAN Black Belt.

Hvad: LEAN Master

Uddannelsen består af 6 lektioner, hvor vi arbejder med LEAN værktøjer til at facilitere, udvikle og auditere LEAN i jeres organisation.


Der bliver udviklet en strategi for, hvordan LEAN skal implementeres i virksomheden, desuden bliver LEAN Visual Ledelse & Kommunikationsstrukturen gennemført på alle niveauerne (L1, L2, L3 & L4). Ydermere bliver der udført en LEAN Modenhedsvurdering.

Hvordan: Kursus forløbet

LEAN Black Belt består af 6 lektioner fordelt over 3 hele dage. De 3 dage fordelt hen over 2 mdr.


Formålet er at give jer nok tid til at implementere de lærte LEAN værktøjer og udføre LEAN Master Belt Projektet.


Al træning, læring og projekter tager udgangspunkt i jeres daglige problemstillinger, som ofte skal løses.

Certificering

For at opnå en LEAN Master Black Belt Certificering, skal de lærte LEAN Værktøjer implementeres.


Hver enkelte medarbejder skal være med i en LEAN Master Black Belt Projektgruppe, som skal præsentere projektet til deres leder og LEAN Master Black Belt træner. Udover projektet skal hver deltager gennemføre en Multiple Choice Test.


Hver enkelte medarbejder kan først blive LEAN Master Black Belt Certificeret, når ovenstående er gennemført og vurderet af en PL LEAN træner.