LEAN YELLOW BELT

LEAN Forståelse

LEAN Kultur

LEAN Spild (MUDA)

Simpel problemløsning (5Whys)

L1 Tavlemøde (Visual Management)

Hvorfor: Få kompetencer til at bidrage og være med på LEAN rejsen

For at hele organisationen får samme forståelse for LEAN, anbefales det, at alle medarbejderne gennemfører et LEAN Yellow Belt forløb. Alle bliver dermed en del af LEAN rejsen og får mulighed til at bidrage til succesfuld udvikling.


Alle bliver uddannet i hvordan daglige opgaver og udfordringer kan løse nemmere, hurtigere, bedre og med færre omkostninger.

Hvad: Grundlæggende LEAN Værktøjer

I vil lære at håndtere de daglige udfordringer bedre ved at bruge simpel problemløsning (5Whys), identificere LEAN spild og implementere L1 Tavlemøder (Drift Løbende Forbedringstavler).


Herudover vil I få en grundlæggende forståelse for vigtigheden af, hvilken kultur I har i jeres virksomhed.

Hvordan: Kursus forløbet

Forløbet består af 4 lektioner fordelt over 2 hele dage. De 2 dage er fordelt over 2 mdr. Hvilket gør, at I vil have tid til af afprøve den lærte teori i praksis. Det giver jer en modningsproces, hvor I får nok tid til jeres LEAN Yellow Belt projekt.


Al træning, læring og projekter tager udgangspunkt i jeres daglige problemstillinger, som ofte skal løses. Det hele er meget praktisk orienteret med fokus på relevante situationer.

Certificering

For at opnå en LEAN Yellow Belt Certificering, skal de lærte LEAN Værktøjer implementeres. Hver enkelte medarbejder skal være med i en LEAN Yellow Belt Projektgruppe, som skal præsentere projektet til deres leder og LEAN Yellow Belt træner. Udover projektet skal hver deltager gennemføre en Multiple Choice Test.


Hver enkelte medarbejder kan først blive LEAN Yellow Belt Certificeret når ovenstående er gennemført og vurderet af en PL LEAN træner.